testo del pop-up testo del pop-up testo del pop-up

Acciaio Alluminio

RINFORZI - REINFORCEMENTS

 

                                   
            E   I   b   h   R   M
                
 
 
         
    Cod. 130dx     20   3,4   8   15   17,5   5  
                           
Cod. 130sx     20   3,4   8   15   17,5   5  
   
               
         

 

                                   
            E   I   b   h   R M  
                
 
 
         
    Cod. 131     20   3,4   8   14,5   17,5   5  
   
               
         

 

                           
            E   h   R   M  
                
 
 
 
    Cod. 165     6   14   20   14  
   
               
 

 

                           
            E   h   R   M  
                
 
 
 
    Cod. 166     15   15,5   17,5   5  
   
               
 

 

                           
            E   I   L   M  
   
      Cod. 256      8,5
  5,8
2,3
  21
  5
 
   
                   
    Cod. 262
     8,5   5,8
2,3
  25
  5
 
                     

 

                               
            E   I   L   R   M  
                
 
 
     
    Cod. 259     10,8
6
  7,6
3,3
  17   40   5  
   
               
     

 

                           
            E   I   L   M  
   
      Cod. 260     10,8
7,8
  5,8
2,3
  21
  5
 
   
   
       
Cod. 263     10,8
7,8
  5,8
2,3
  25,6   5  
   
               
 

 

                           
            E   I   L   M  
                
 
 
 
    Cod. 360     11,2   5,8
2,3
  25,5   5